INFORMACE O STUDIU

Saturday 3. March 2007

Přijímací řízení pro akademický rok 2007/2008

  • Prohlédněte si prezentaci z Dne otevřených dveří, který se konal 30.1.2007. powerpoint prezentace [6,7MB]

Informace o přijímacím řízení

Příprava ke studiu

  • přípravný kurz Matematiky (zajišťuje Katedra matematiky a deskriptivní geometrie)

  • přípravný kurz Fyziky (zajišťuje Institut fyziky)

  • kurz Českého jazyka (zajišťuje Katedra jazyků)
    Katedra jazyků je schopná zajistit kurzy jazyka českého pro cizince - např. z bývalých svazových republik Sov. svazu, Ruska, Polska. Kurzy jsou intenzivní, čtyřtýdenní - celkový počet vyučovacích hodin - 160. Cena kurzu je 10.000 Kč včetně učebnice a výukových materiálů. Je možná individuální domluva ohledně délky kurzu atd. Více informací: Mgr. Václav Kubečka tel. +420 59 732 1716

Datum poslední aktualizace: 1.12.2006
Za správnost a aktuálnost zodpovídá: doc. Ing. Radim Farana, CSc.
© 2006 VŠB - Technická univerzita Ostrava, všechna práva vyhrazena

zdroj: http://www.fs.vsb.cz/98/cz/studium/prijimacirizeni.asp

Na základě požadavků občanů Šumperska na vysokoškolské studium bude Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava zajišťovat výuku v těchto akreditovaných studijních oborech:

- Strojírenská technologie – probíhá již třetím rokem
(zajišťují katedry mechanické a strojírenské technologie),

- Technika tvorby a ochrany životního prostředí (zajišťuje katedra energetiky),

- Technologie dopravy – zaměření Doprava pozemní
(zajišťuje Institut dopravy).

U všech oborů Bc. studia v Šumperku se počítá se společným
3 semestrálním studiem povinných předmětů v Centru bakalářských
studií Šumperk. Další postupné semestry (4-6) budou být vyučovány
v laboratořích a poloprovozních prostorách spolupracujících VOŠ.

Obor Technika tvorby a ochrany životního prostředí (specializace Ochrana přírody a prostředí) bude vyučován od čtvrtého semestru ve spolupráci se Střední zemědělskou školou Šumperk s tím, že předměty volitelné a povinně volitelné budou zaměřeny na botaniku, zoologii, biologii, meteorologii.
Garantem výuky je vedoucí Katedry energetiky VŠB – TU Ostrava
pan prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc.

Obor Technologie dopravy, zaměření Dopravní technika bude vyučován od čtvrtého semestru ve spolupráci se Střední průmyslovou školou dopravní v Zábřehu v jejich nově upravených učebních prostorách
(včetně auly). Výhodou je snadná dostupnost, možnost ubytování
a dobře vybavené laboratoře a provozní dílny.
Garantem výuky je pan Ing. Jaromír Široký, Ph.D.

Adresa školy:
SOŠ, Zemědělská 3, 787 01 Šumperk

Kontakt: paní Jana Straková
tel.: 583 326 234

Kontakt:
Ludmila Staňková
e-mail: ludmila.stankova@vsb.cz
tel.: 597 323 107

Adresa:
Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava
Fakulta strojní
studijní oddělení
17. listopadu 15
708 33 Ostrava-Poruba

S případnými dotazy se můžete také obrátit na diskusní fórum tohoto webu, studenti vám jistě rádi odpoví.

admin @ 21:20
Filed under: Pro uchazeče o studium