Skripta pro první ročník

Tuesday 13. March 2007

Základy matematiky :
-Boháč, Z.-Burda, P.-Doležalová, J.: Matematika pro přípravný kurz a přijímací zkoušku na VŠB - TU. Skriptum VŠB - TU, Ostrava 2003. ISBN 80-7078-278-1

Matematika I. :
-Burda, P.-Kreml, P.: Diferenciální počet funkcí jedné proměnné - Matematika IIa.Skriptum VŠB - TU, Ostrava 2004, ISBN 80-248-0634-7 -Vrbenská, Bělohlávková: Základy matematiky pro bakaláře I a II

Matematika II. :
-Pavelka,Pinka - Integrální počet funkce jedné proměnné
-Dobrovská,Vrbický - Diferenciální počet funkcí více proměnných
-Vlček,Vrbický - Diferenciální rovnice
-Vrbenská, Bělohlávková: Základy matematiky pro bakalářeII

Základy strojnictví :
-Jiří Havlík,Tadeáš Szlachta: Základy strojnictví I., II., SkriptumVŠB-TU
-Strojnické tabulky

Základy fyziky, Fyzika:
-Fyzika pro přípravný kurz a přijímací zkoušku na VŠB - TU Ostrava
-Bakalářská fyzika VŠB - TU Ostrava
-Základy fyziky pro bc. studium - Fojtek, Foukal, Mádr, Wyslych

Výpočetní technika :
-Farana, Smutný, Víteček: Zpracování odborných textů z oblasti automatizace a informatiky,SkriptumVŠB - TU Ostrava Šimeček,
- Vacek: Word Computer Press
-Šimeček, Vacek: Excel Computer Press
-Morávková: Úvod do používání Matlabu,SkriptumVŠB - TU Ostrava

Chemie :
-jakákoli středoškolská literatura - př.Přehled středoškolské chemie - Vacík

admin @ 10:30
Filed under: Skripta pro první ročník