MĚNÍCÍ SE KLIMA ZPŮSOBUJE TRANSFORMACE VE VZHLEDU ZVÍŘAT

Změna klimatu se nedotýká pouze člověka. Zvířata se tomu musí také přizpůsobit. Některá tzv. teplokrevná zvířata mění tvar a získávají větší zobáky, nohy a uši, aby lépe regulovala své tělesné teploty, v důsledku globálního oteplování. Tyto změny popisuje v časopise v recenzi Trends in Ecology and Evolution i výzkumnice ptáků Sara Ryding z Deakin University v Austrálii.

bird-g161f72580_640

„Mnoho času, kdy se o klimatických změnách diskutuje v běžných médiích, se lidé ptají„ mohou to lidé překonat?“ Nebo „jaká technologie to dokáže vyřešit?“ Je nejvyšší čas, abychom zaznamenali, že se těmto změnám musí přizpůsobit i zvířata „To se však děje v mnohem kratším časovém období, než by tomu bylo po většinu evolučního času,“ říká Ryding. „Změna klimatu, kterou jsme vytvořili, na ně hromadí velký tlak, a zatímco některé druhy se přizpůsobí, jiné ne.“ Ryding poznamenává, že změna klimatu je složitý a mnohostranný jev, který se objevuje postupně, takže je obtížné určit pouze jednu příčinu posunu tvarů. K těmto změnám však dochází v širokých geografických oblastech a mezi různorodou škálou druhů, takže kromě změny klimatu je jen málo společného.

Proč právě ptáci?

Silný posun tvaru byl zvláště hlášen u ptáků. Několik druhů australských papoušků vykázalo v průměru od roku 1871 nárůst o velikosti bankovky, tedy o 4% až 10%, což každoročně pozitivně koreluje s letní teplotou. Severoameričtí junci s tmavýma očima, druh malého pěvce, měli souvislost mezi zvýšenou mírou namlouvání a krátkodobými teplotními extrémy v chladném prostředí. Nicméně i u několika druhů savců byly tyto změny zaznamenány. Výzkumníci například oznámili prodloužení délky ocasu u hnědých myší (wood mouse) a zvýšení velikosti ocasu a nohy u „maskovaných“ rejsků (Sorex cinereus), u nás známých spíše jako rejsek obecný.

bird-g2a918b838_640

„Zvýšení velikosti různých údů, které zatím můžeme sledovat, je poměrně malé, přesněji méně než 10%. Je tedy nepravděpodobné, že by změny byly okamžitě patrné,“ říká Ryding. „Předpokládá se však, že prominentní údy, jako jsou uši, budou dále narůstat, takže bychom mohli v nepříliš vzdálené budoucnosti skončit s živým akčním Dumbo.“ Dále má Ryding v úmyslu prozkoumat tvarové posuny u australských ptáků s pomocí 3D skenování ptačích vzorků z muzeí za posledních 100 let. Díky tomu bude její tým schopný lépe porozumět tomu, kteří ptáci mění velikost údů v důsledku změny klimatu a proč.

„Transformace vzhledu neznamená, že se zvířata vyrovnávají se změnou klimatu a že je vše v pořádku,“ říká Ryding. „Znamená to jen, že se vyvíjejí snahy, aby ji přežily, ale nejsme si jisti, jaké jsou další ekologické důsledky těchto změn. Nebo, že by snad všechny druhy byly schopné se změnit a přežít.“ Autoři obdrželi finanční podporu od projektu Australian Research Council Discovery Project, Future Fellowship od Australian Research Council a od Canada Discovery Grant rady pro přírodní vědy a inženýrský výzkum.