Vsbsu

Peníze jsou důležité coby poukázky, za něž lze něco užitečného dostat. Ovšem to jedině tehdy, když se jim důvěřuje a někdo je ochoten je za něco přijmout.

Jaký účel mají lithiové baterie pro fotovoltaiku?


Není tomu tak dávno, co byl v naší zemi boom solárních panelů. Našli jsme je na střechách mnoha domů, jejichž obyvatelé chtěli tímto způsobem ušetřit za elektřinu.

Je totiž faktem, že poskytovatelé elektÅ™iny si úÄtují Äasto nemalé Äástky. A lidé samozÅ™ejmÄ› hledají způsob, jak uÅ¡etÅ™it. A právÄ› solární energie poskytla Å™eÅ¡ení.

elektrina1

JednoduÅ¡e Å™eÄeno, staÄí si na stÅ™echu umístit nÄ›kolik panelů, zapojit je do sítÄ›, a je to. Nemusíme za nic platit, neboÅ¥ tyto panely vyrábí elektÅ™inu přímo ze Slunce. Není tedy tÅ™eba žádné palivo, a navíc ani není tÅ™eba nikomu platit za to, že nám proud dodává.

SouÄástí tohoto systému jsou pak prakticky vždy i speciální lithiové baterie pro fotovoltaiku . Ty jsou důležité, a bez nich by celý tento projekt nefungoval.

Jejich úkolem je dodávat elektÅ™inu v dobÄ›, kdy Slunce nesvítí. A je tÅ™eba si pÅ™iznat, i když fotovoltaiku používáme jen na chatÄ›, kde jsme pouze v létÄ›, pÅ™eci jen si potÅ™ebujeme v noci obÄas rozsvítit. NehledÄ› na to, že by nebylo dobré, kdyby nám po celou noc neÅ¡la ledniÄka a mrazák. Proto nám tyto baterie dodávají proud v dobÄ›, kdy solární panely nemohou.

OvÅ¡em ani jejich kapacita není neomezená, a Äasem se vybijí. I s tím se vÅ¡ak poÄítá. PÅ™eci jen, nevyužíváme veÅ¡kerou elektÅ™inu, kterou nám naÅ¡e panely vyrobí. Ta nevyužitá pak slouží k tomu, aby nabíjela baterii, která tak může opÄ›t sloužit v dobÄ›, kdy Slunce zajde.

fotovoltaika1

Na papíře zní tento systém krásnÄ› a výhodnÄ›, avÅ¡ak realita je ponÄ›kud jiná. Hlavním problémem je, že v naÅ¡ich podmínkách zkrátka solární panel nedokáže vyrobit dostateÄné množství elektÅ™iny k tomu, aby pokryl spotÅ™ebu běžné domácnosti.

I z tohoto důvodu se od nich postupnÄ› upustilo, i když stále existují lidé, kteří je používají, aby své peněžence alespoň ÄásteÄnÄ› odlehÄili. Pro vÄ›tÅ¡inu z nás je to ale zbyteÄná investice, což je pomÄ›rnÄ› velká Å¡koda.