Vsbsu

Peníze jsou důležité coby poukázky, za něž lze něco užitečného dostat. Ovšem to jedině tehdy, když se jim důvěřuje a někdo je ochoten je za něco přijmout.

Zajistěte dům před dovolenou

Ano, žádná z mnoha variant zabezpečení domů či bytů nedává stoprocentní záruku, že se z dovolené nevrátíte do vykradeného a poničeného domova. Vhodnou kombinací několika z nich, asi samotný atak také neodrazíte, můžete si však zajistit dostatečný důkazní materiál, který policii pomůže pachatele urychleně vypátrat a soud jej odsoudí. Tyto záležitosti jsou důležité pro proplacení plné náhrady škody na vašem majetku.

Zámek je základní věc

Když už máte zajištěno vybírání plné poštovné schránky, nějakou důvěryhodnou osobou, měli byste promyslet další bariéry a zabezpečení.

Nejjednodušším způsobem jak znejistit potenciálního zloděje a možná ho i odradit od záměru prolomit bariéru dveří vašeho obydlí, je instalace náhodného zapínání osvětlení. Jde o jednoduchý, časový spínač, který zastrčíte do zásuvky a do něj pak zapnete lampy. Ty se v nastavených časových intervalech rozžínají a vypínají. Pro pozorovatele zvenčí, jde o jasný signál, že v bytě někdo je. Tyto spínače můžete nastavit i pro zapínání televize, spouštění hudby nebo rádia. Ke světelnému efektu přidáte také efekt zvukový.

Nezapomeňte u vchodových dveří, vrat garáží, či zahradních, vstupních oken nainstalovat kamery. Pokud nemáte příliš peněz nazbyt, umístěte alespoň jednu kameru, která zachytí pachatele uvnitř objektu. Další kamery mohou být pouhé atrapy.

Stopy po zlodějích

Ty se dnes dělají tak dokonalého vzhledu, že je laik nemá šanci rozeznat od kamery pravé a funkční. Mají signalizaci záznamu červeným světlem, které se rozsvěcují v nepravidelných intervalech. Také je funkční náhodné natáčení kamery. Takže pozorovatel má pocit, že natáčením kamery kdosi zkoumá okolí domu, případně, že se snaží jej zachytit a nafilmovat.

I když není váš domov napojen na pult centralizované ochrany, můžete si také nainstalovat domovní alarm. Opět jej seženete v provedení nerozeznatelném od skutečného, profesionálního alarmu. Hlasitým zvukem navíc můžete přivolat zvědavé sousedy, či kolemjdoucí, kteří řev poplašeného systému uslyší.