Vsbsu

Peníze jsou důležité coby poukázky, za něž lze něco užitečného dostat. Ovšem to jedině tehdy, když se jim důvěřuje a někdo je ochoten je za něco přijmout.

Dům, který šetří finance

Většina lidí zastává ten názor, že nejlepší bydlení je ve vlastním domě. Podnájmy mají tu výhodu, že nás v podstatě nějaké opravy a rekonstrukce nemusejí zajímat.
·        Pokud budeme mít dům vlastní, budeme muset stále něco opravovat, natírat, zdokonalovat…
Ale to nás začne zajímat až za několik let. Pokud nemáme neomezené příjmy, budeme jistě uvažovat o tom, jak bude naše stavba energeticky náročná. A rozhodně se nejedná jen o to, kolik spotřebujeme na vytápění. Každý dům spotřebovává energii i na osvětlení a ohřev vody. Kromě toho je potřeba počítat i s energií, která je zapotřebí na větrání, pohon různých čerpadel, motorů, ventilátorů a podobných podpůrných systémů. Bez výpočtu těchto hodnot nedostaneme stavební povolení. Každá novostavba musí spadat alespoň do kategorie C, což znamená, že je vyhovující. Kategorie B znamená, že je dům brán jako úsporný a kategorie A je logicky ta nejlepší. Dům spadá pod mimořádně úsporné. Průkaz energetické náročnosti, se kterým pojdeme žádat na stavební úřad o stavební povolení, nám vypracuje energetický specialista na základě vypracovaného projektu.
stavba dřevostavby

Strohost se vyplatí

K dosažení nízké energetické náročnosti je potřeba splnění několika podmínek. Jednou z nich je zateplení domu – tepelná izolace a kvalitní okna. Není to ovšem jediná podmínka. Tou základní je správná celková koncepce domu. Je tedy důležitý správný výběr projektanta, který zkušeně doporučí, jak by měl být dům situován.
o   Okna, která budou v obytných místnostech, by měla směřovat především k jihu.
o   Prosklené plochy poslouží jako významný tepelný zdroj.
konstrukce domu
Na severní stranu se doporučuje umístění co nejmenšího počtu oken. Tam by měly být tedy místnosti obslužné – chodby, komory, spižírny. I správný tvar domu má velký vliv na budoucí úspory. Jestliže budeme chtít na domě spoustu arkýřů, vikýřů a podobných členění, bude se nám dům zbytečně ochlazovat.

Nezařazené