Vsbsu

Peníze jsou důležité coby poukázky, za něž lze něco užitečného dostat. Ovšem to jedině tehdy, když se jim důvěřuje a někdo je ochoten je za něco přijmout.

Věnujte volný čas také sami sobě – studujte numerologii

Již Pythagoras se netajil názorem, v němž předpokládal vznik hmotného vesmíru formou dokonalého matematického výpočtu – božského plánu. Všichni jsme jeho součástí a tomu také odpovídají charakteristiky životního čísla, které zjistíme součtem číslic data narození.

číslo pí

Životní číslo „jedna“ je vždy symbolem vlastní síly a sebeuvědomění. Tito lidé jen málokdy stojí opodál, a jsou součástí davu jako ovce. Rádi si dělají vše po svém, mají v sobě zdravý tvůrčí motor, a to nemusí být ani rodilými vůdci. Jejich klíčovým slovem je soběstačnost a nezávislost.

Dvojky v numerologii vyjadřují intuici. Tito jedinci jsou velmi citliví a vnímaví, jejich vrozená skromnost však někdy zahraje i na strunu výkyvů nálad a projevů nerozhodnosti, ale stále jsou to ti, kteří udržují funkční svazky v kolektivech na pracovišti nebo v zájmových klubech.
kovová čísla

S nejvíce trojkami se setkáte u činorodých projevů abstraktního myšlení, kde nechybí bujná fantazie, představivost a smysl pro nadpozemské vjemy. Někdy jim tak trochu schází pevná půda pod nohama, ale v komunikaci vynikají. Dokážou zvládnout i velké projekty a snad nejlépe ze všech „čísel“ mohou pracovat i pod vlivem mírného stresu.

Čtyřka je číslo fyzického projevu, kde vyniká zejména manuální zručnost, síla, obratnost, spolehlivost. Jsou to neúnavní pracanti, ale spíše konzervativní. Neradi mění své zvyklosti a vyhovuje jim spíše stereotyp, než inovace. Nemohou naopak ve stresu pracovat vůbec.
barevná čísla

Pětka znamená nezávislost a svobodu, jsou to velcí dobrodruzi, kteří rádi cestují a volí si i podobná povolání. Jejich myšlenková činnost je obdivuhodná, neustále však mění priority a nesnáší žádná omezení.

Šestka se vyznačuje klidem, harmonií, touhou po lásce, romantickém životu. Nejdůležitější je pro ně kvalitní vztah, zejména v partnerství a v rodině. Zázemí upřednostní i svou pracovní kariéru. Negativními projevy šestek mohou být deprese a různé závislosti (na lidech a drogách).

Sedmička jako vysoce duchovní číslo symbolizuje touhu po poznání pravdy a naplnění spravedlnosti, většinou je uvidíte jít po vlastní cestě, i když je trnitá a kamenitá. Mají obrovskou vůli a odvahu překonávat překážky a řešit i komplikované životní osudy.

Osmičkoví lidé mají velký dar schopnost pracovat v kolektivu jako rození vůdci. Dokážou se rychle vcítit do potřeb druhých a chápat ostatní jako jeden celek. Jsou velmi pragmatičtí a zároveň duchovně zaměření, jejich tvůrčí potenciál je značný, někdy však sklouznou k hyperaktivitě a potřebují naopak zklidnit.

Analytické myšlení a vysoká míra inteligence „devítek“  se v pozitivním projevu odrazí na pomoci druhým lidem, přátelství, vzájemné úctě. Láska k bližnímu je pro ně vším. Nachází uplatnění v oborech, kde mohou být prospěšní ostatním.


Nezařazené