Vsbsu

Peníze jsou důležité coby poukázky, za něž lze něco užitečného dostat. Ovšem to jedině tehdy, když se jim důvěřuje a někdo je ochoten je za něco přijmout.

Workoholismus

Workoholismus. V českém jazyce si tento pojem překládáme jako závislost na práci. Workoholismus je typický pro mladé ambiciózní lidi, chorobně toužící po skvělé kariéře. O závislosti na práci hovoříme v případech, kdy je práce stavěná na první místo a v preferencích daného subjektu zastupuje dominantní pozici. Takovému člověku tato závislost ničí rodinné vztahy, sociální prostředí, zdraví, osobní zájmy a koníčky. Podle dostupných studií, postihuje workoholismus převážně mužskou populaci a to zejména s vyšším vzděláním, a převážně pracovníky na vysokých pozicích. Dalším důležitým aspektem pro lidi trpící workoholismem, je psychická vyrovnanost. Workoholismem většinou trpí lidé, kteří mají nedostatek sebedůvěry, nebo si kompenzují svůj pocit méněcennosti prací, kde se cítí být potřební. Dále také záleží na sociálním prostředí daného subjektu. Zda je dotyčný osamělý, bez partnera, přátel, či rodinného zázemí.

čtení smlouvy

Určitou dobu trpí workoholici pocitem selhání, mají velké představy o tom, co zvládnou a co vše v práci stihnou. Jakmile se jim to však nedaří, trpí. Podle profesora Robinsona máme několik typů workoholiků.  Urputný typ, záchvatový typ, aktivní typ s poruchami pozornosti, vychutnávač a opečovávač. Urputný typ pracuje kdykoliv v průběhu dne, ať je den či noc, na tom mu moc nezáleží. Nepotřebuje zábavu a odpočinek. Záchvatový typ pracuje v určitých intervalech, kdy po určité době přijde záchvat.

Smutna_žena

Trochu mi to připomíná mě, když jsem se na vysoké učila na zkoušky. Aktivní typ s poruchami pozornosti je averzní vůči nudě. Dalo by se říci, že má velice rád konflikty a spory, které může řešit. Vychutnávač si naopak práci vychutnává a pracuje velice pomalu. Snaží se docílit co největší dokonalosti.  A posledním speciálním typem workoholismu je opečovávač. Ten staví zájmy ostatních nad ty své. Je často vyčerpán a nemá dostatek sil pro sebe. Workoholismu, jako chorobnou závislost lze vyléčit. Cílem léčby je převážně abstinence. Avšak je velice těžké přesvědčit daný subjekt, že je nemocný. Těžko někomu vysvětlíte, že by se měl jít léčit, protože hodně pracuje.